371 140 900
(8-15:30 h)

Obchodní podmínky

Service AKH s.r.o.
obchodní společnosti Service AKH s.r.o.
se sídlem Kšice 11, 349 01 Kšice
identifikační číslo: 29120578
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. C 26513
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.aromakh.cz

Formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení
 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti Service AKH s.r.o., IČ: 291 20 578 , se sídlem Kšice 11, 349 01 Kšice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. C 26513 (dále jen jako „Společnost“), které upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen jako „kupní smlouva“) uzavírané mezi Společností a jinou fyzickou, fyzickou osobou podnikající či právnickou osobou prostřednictvím internetového obchodu Společnosti. Internetový obchod je Společností provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.aromakh.cz, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen jako „e-shop“).
V těchto obchodních podmínkách budeme o Společnosti mluvit jako o „nás“ a budeme se označovat jako „my“, abychom kupujícímu co nejsrozumitelněji sdělili podmínky objednávání zboží na e-shopu a uzavírání a plnění kupních smluv.

NA ÚVOD

Pokud s námi kupující uzavírá kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, a je tak spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku, je v těchto obchodních podmínkách také za spotřebitele označen. Některá práva a některé povinnosti dle těchto obchodních podmínek jsou přiznány pouze spotřebiteli.
My, jako prodávající, jsme podnikatelem, neboť kupní smlouvu s kupujícím uzavíráme v rámci své podnikatelské činnosti. Protože je stále potřeba na fungování e-shopu pracovat, vyhrazujeme si právo tyto obchodní podmínky přiměřeně měnit. Pokud by to bylo dle ustanovení občanského zákoníku nutné, informujeme kupujícího o změně těchto obchodních podmínek e-mailovou zprávou na emailovou adresu v uživatelském účtu kupujícího, přičemž kupující má v takovém případě právo změny obchodních podmínek odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době jednoho měsíce.
Pokud s námi kupující uzavře kupní smlouvu, vyjadřuje tak souhlas s těmito obchodními podmínkami a s tím, že budou na obchodní vztah aplikovány. Nic ovšem nebrání tomu, abychom se dohodli individuálně na odlišnostech od těchto obchodních podmínek v kupní smlouvě. Tato odlišná ujednání budou mít před těmito obchodními podmínkami přednost.

JAK MOHU OBJEDNAT NA E-SHOPU?

Vytvoření objednávky na našem e-shopu je možné pouze a výlučně prostřednictvím e-shopu, a to buď po přihlášení do uživatelského účtu nebo bez přihlášení. Každý kupující má možnost se registrovat a vytvořit tak svůj uživatelský účet. Na základě registrace může kupující vstupovat do uživatelského rozhraní. Spoléháme na to, že údaje sdělené kupujícím při registraci a objednání zboží jsou úplné a pravdivé a kupující se k tomu učiněním objednávky zavazuje.
Veškeré zboží uvedené v katalogu na e-shopu prodává přímo naše společnost.
Veškeré zboží je v každé kategorii katalogu řazeno dle svého názvu v abecedním pořadí, a to i v případě, pokud kupující zadá do vyhledávání klíčové slovo a tomuto klíčovému slovu odpovídá více druhů zboží.
Při registraci si každý kupující zvolí své uživatelské jméno a heslo jako údaje, které budou sloužit k přihlášení do uživatelského rozhraní. Kupující si musí své přístupové údaje chránit a není oprávněn poskytnout svůj uživatelský účet k užití třetí osobě. Pokud by kupující porušil své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek, jsme v krajním případě oprávněni uživatelský účet zrušit.
Čas od času potřebuje náš e-shop údržbu a může se tak stát, že přihlášení k uživatelskému účtu nebude po omezenou dobu dostupné. Za tyto technické komplikace se předem omlouváme a děkujeme, že je jako kupující berete na vědomí.
Před finálním odesláním (podáním) objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat objednávané zboží a veškeré údaje, které v rámci objednávání zboží zadal a je mu umožněno tyto údaje změnit.

KDY BUDE UZAVŘENA KUPNÍ SMLOUVA?

Zboží vystavené na e-shopu je pouze informativního charakteru, katalog obsahuje ceny zboží včetně DPH a souvisejících poplatků vyjma nákladů na balení, doručení a případné dobírkovné. Pokud by došlo ke změně cen zboží, pro danou objednávku jsou platné ceny v okamžiku učinění objednávky.
Jakmile kupující odešle objednávku, bude mu na kontaktní e-mailovou adresu doručeno potvrzení
o jejím přijetí do našeho objednávkového systému.
Tím, že odešlete objednávku do našeho systému, činíte nám ve smyslu občanského zákoníku nabídku na uzavření smlouvy a my ji zaslání potvrzení objednávky na Váš e-mail přijímáme. Kupní smlouva je proto uzavřena v okamžiku, kdy je potvrzení objednávky doručeno na Váš e-mail.
Po obdržení objednávky ovšem dostupnost a stav veškerého zboží důkladně prověřujeme a může se proto stát, že s Vámi navzdory Vámi učiněné objednávce kupní smlouvu nakonec neuzavřeme nebo ji uzavřeme jen na část objednaného zboží. Vyhrazujeme si tak možnost kupní smlouvu neuzavřít a vylučujeme aplikaci ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Rozhodující je rozsah zboží, který je uveden v potvrzení objednávky.
Jsme také oprávněni neuzavřít kupní smlouvu v případě, kdy v katalogu zboží došlo k písařské chybě
a kupní cena uvedená v katalogu je zjevně chybná.
Někdy se rozhodneme si objednávku u kupujícího ještě jednou ověřit písemně nebo i telefonicky, zejména pokud je objednáno velké množství zboží za vysokou kupní cenu, nebo je nutné dohodnout jiný než standardní způsob dopravy.

JAK MOHU OBJEDNÁVKU ZAPLATIT?

Objednávku může kupující zaplatit předem, a to bankovním převodem na základě zálohové faktury, rychlým bankovním převodem nebo on-line kartou prostřednictvím platební brány Comgate. Samozřejmě je možné objednávku uhradit hotově nebo kartou na naší výdejně v Heřmanově Městci a v Kšicích, případně i dobírkou až při převzetí zboží od doručovatele. Pokud se stane, že objednané zboží s platbou na dobírku kupující nepřevezme a neuhradí, vyhrazujeme si právo požadovat úhradu příští objednávky předem a můžeme požadovat i úhradu poštovného a dobírkovného z předchozí nepřevzaté objednávky.
Ke kupní ceně uvedené v katalogu zboží budeme připočítávat náklady na doručení (poštovné), balné a případně dobírkovné. Náklady na doručení se mohou lišit v závislosti na zvolném způsobu doručení.
Pokud u nás budeme evidovat nějaký dluh z předchozích objednávek, s další objednávkou u nás kupující nepochodí. Nevyřídíme ji, dokud nebude dluh uhrazen.
Zásilky do zahraničí budeme chtít vždy uhradit předem včetně poštovného.
Jakékoliv slevy nebo slevové kódy, které budou kupujícímu poskytnuty, nelze sčítat nebo kombinovat s jinými slevovými akcemi, není-li v podmínkách slevové akce uvedeno jinak.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

JAK MI BUDE OBJEDNÁVKA DORUČENA?

Objednávku se vždy snažíme expedovat v co nejkratší době, zpravidla do jednoho týdne od uzavření kupní smlouvy by měla být na cestě ke kupujícímu. Máme však povinnost dodat objednané zboží nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.
Kupující si může zvolit doručení prostřednictvím České pošty, s.p. nebo PPL CZ s.r.o. Pokud by způsob doručení zvolený kupujícím nebyl pro doručení objednávky vhodný (například z důvodu objemu nebo váhy), kupujícího kontaktujeme a dohodneme s ním jiný způsob doručení včetně ceny. Doručovatel bude objednávku doručovat na doručovací adresu uvedenou v objednávce.
U objednávek nad 1.500,- Kč vč. DPH (spotřebitel) nebo 2.500,- Kč bez DPH (kupující podnikatel s uzavřenou rámcovou kupní smlouvou), platíme kompletní poštovné my. Nabídka poštovného zdarma ovšem neplatí v případě objednávek s doručením mimo Českou republiku.
Spoléháme na to, že při převzetí zásilky bude kupujícím zásilka prohlédnuta a případně bude sepsán zápis o škodě na zásilce a kupující se k tomu učiněním objednávky zavazuje.

KDY SE STANU VLASTNÍKEM ZBOŽÍ?    

S výjimkou osobního vyzvednutí zboží v naší provozovně zasíláme objednávky tzv. na dálku, a proto se musíme více chránit. Vlastníkem zakoupeného zboží se proto kupující stane až okamžikem, kdy bude uhrazena kupní cena objednávky v plné výši. Pokud je kupní cena hrazena bezhotovostně, považuje se za okamžik úhrady kupní ceny až okamžik připsání příslušné finanční částky na náš bankovní účet. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího s přechodem vlastnického práva nebo okamžikem, kdy je objednávka předána doručovateli podle toho, který okamžik nastane dříve.

ZA JAKÝCH PODMÍNEK MOHU ODSTOUPIT OD KUPNÍ SMLOUVY?

Před odesláním zboží (jeho předání doručovateli) může kupující od kupní smlouvy odstoupit i bez udání důvodu.
Vznášet nároky z vadného plnění a odstoupit od smlouvy je kupující oprávněn dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
Protože je kupní smlouva uzavírána na dálku, tzv. distančně, má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy nám musí být odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.  
Pokud má spotřebitel v úmyslu od kupní smlouvy odstoupit dle předchozího odstavce, může se obrátit na e-mail reklamace@aromakh.cz a v nejlepším případě uvede číslo objednávky, datum nákupu a číslo bankovního účtu pro vrácení peněz. Kupující je oprávněn použít také vzorový formulář pro odstoupení. Přijetí vyplněného formuláře pro odstoupení od smlouvy Vám obratem potvrdíme.
V případě, že spotřebitel dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátíme peněžní prostředky přijaté od spotřebitele (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým jsme je od spotřebitele přijali, pokud spotřebitel neurčí jinak. Jsme taktéž oprávněni vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady. Náklady na poštovné spojené s vrácením zboží hradí spotřebitel.
Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nejsme povinni vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než nám spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že nám zboží odeslal zpět. Pokud již není možné, aby nám spotřebitel vrátil vše, co na základě kupní smlouvy získal, budeme oproti kupní ceně započítávat peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud bude vrácené zboží částečně poškozeno nebo neúměrně opotřebováno, budeme oproti kupní ceně započítávat náš nárok na náhradu škody a vracet tak budeme sníženou kupní cenu dle ustanovení § 1833 občanského zákoníku.
Pokud jsme poskytli spotřebiteli jako součást objednávky dárek, odstoupení od smlouvy se vztahuje i na tento dárek a kupující je povinen ho po odstoupení od smlouvy vrátit společně s objednávkou.

Spotřebitel ovšem není oprávněn odstoupit od každé kupní smlouvy, není to možné zejména u smluv:
a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, a ještě před uzavřením smlouvy jsme sdělili spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na naší vůli a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na naší vůli,
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a před uzavřením smlouvy jsme sdělili spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

V souvislosti s tím výslovně upozorňujeme spotřebitele na ustanovení § 1837 odst. 1 písm. g), dle kterého není možné odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží v případě, kdy se jedná o zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Na některé zboží z našeho katalogu, zejména kosmetické přípravky nebo suroviny k jejich výrobě, se může tato zákonná výjimka vztahovat.

A CO REKLAMACE A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ?

Práva z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a naším reklamačním řádem.
Práva z vadného plnění (reklamace) může kupující uplatňovat na e-mailové adrese reklamace@aromakh.cz

JAK CHRÁNÍTE MÉ OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobní údaje kupujícího musíme zpracovávat za účelem plnění kupní smlouvy a splnění našich právních povinností. Zpracování osobních údajů upravují Podmínky zpracování osobních údajů, které jsou k dispozici zde.

ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROSPOTŘEBIČŮ

Protože prodáváme i některé elektrospotřebiče, hlavně difuzéry a nebulizéry, zajišťujeme zpětný odběr elektrospotřebičů a baterií s ukončenou životností. Zajistíme pak jejich následné zpracování, využití nebo odstranění. Místa zpětného odběru najdete prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě REMA, která je určena pro zpětný odběr.

Upozorňujeme, že elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale je nutné je odkládat na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo na místech jejich zpětného odběru. Uvedená zařízení a odpady mohou být dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví.

NA ZÁVĚR

Svoji stížnost může kupující směřovat na e-mail reklamace@aromakh.cz, stížnost vyřídíme a o jejím vyřízení budeme kupujícího informovat také na jeho e-mailovou adresu.
Náklady na prostředky komunikace na dálku se nijak neliší od standardní sazby a kupující si je nese sám.
Objednávka kupujícího včetně faktury bude uložena v našem objednávkovém systému a kupující je oprávněn si oba dokumenty vyžádat, případně do nich může nahlédnout prostřednictvím svého uživatelského účtu. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Kupující je také oprávněn požádat o zaslání vyhotovení kupní smlouvy (objednávky) nebo potvrzení o uzavření smlouvy s požadovanými údaji.
Podnikatelskou činnost vykonáváme na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává úřad pro ochranu osobních údajů. Česká inspekce vykonává dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
Pokud by v rámci obchodního vztahu mezi námi a spotřebitelem vznikl spor, je k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů příslušná Česká obchodní inspekce, na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.
V případě, že bude veden soudní spor s podnikatelem, jako kupujícím, bude pro takový spor místně příslušný soud v Pardubicích a věcně příslušný bude soud podle platných právních předpisů České republiky.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. června 2021.
 

Ke stažení:

Jednatel společnosti Service AKH s.r.o.

Doprava zdarma
od 1 500 Kč

Odměny pro
registrované

Zaručená kvalita
zboží a výroby

Produkty šetrné
k přírodě

Vyrobené v
České republice