371 140 900
(8-15:30 h)

Výstražné symboly u éterických olejů – neděste se!

Výstražné symboly u éterických olejů – neděste se!
Na lahvičkách s našimi éterickými/esenciálními oleji a některými přípravky se setkáte s řadou upozornění a značek, které bohužel na první pohled člověka spíš vyděsí. Proto se nás často ptáte, co je na éterických olejích tak hrozného, že je takto označujeme. Pokud se chcete dozvědět více, čtěte dál…
 
Éterické oleje spadají pod tzv. nařízení CLP. Jedná se o Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci (Classification), označování (Labelling) a balení (Packaging) látek a směsí, což je přímo aplikovaný dokument evropské legislativy, kterým se musí řídit každá členská země EU. Nařizuje povinnosti ohledně obsahu etikety, jakým způsobem má vypadat balení a hlavně klasifikuje různé chemické látky. Symboly tedy uvádět musíme, i když mohou výstrahy při běžném používání, tedy v malých množstvích či ředěních, působit přehnaně. Nikdo si snad nebude lít éterické oleje do očí nebo si dávat hrnek k snídani. Je samozřejmé, že by takové látky měly být z dosahu dětí nebo zvířat… ostatně stejně jako prostředky na praní nebo alkohol.
 
Co se týče toxicity, hodnota smrtelné (letální) dávky LD50 se pohybuje při požití řádově v jednotkách až desítkách gramů na kilogram živé hmotnosti. LD50 je označení pro dávku látky podané testovaným jedincům, která způsobí smrt/úhyn 50 % testovaných živočichů do 24 hodin. Pro lepší představu – např. u éterického oleje z levandule lékařské tato dávka činí 4,25 g/kg. Pro dospělého člověka o váze 70 kg je to celková dávka 297,5 g, tedy cca 338 ml. Pro pomerančový olej je to více než 400 ml a pro tymiánový cca 216 ml.


 
V naší nabídce najdete éterické oleje, které používáme při výrobě kosmetických přípravků i veterinárních přípravků pro zvířata. Složky éterických olejů jsou běžně používány při produkci potravin, krmiv, ale i dalších součástí našeho života, jako je třeba zubní pasta. Často se jedná o výtažky z rostlin, které jsou zároveň kořením (tymián, bazalka, skořice, zázvor, pepř, …). Některé při vnitřním podání pomáhají např. povzbudit trávení nebo působí proti škodlivým mikroorganismům ve střevech. Mnoho dalších pozitivních účinků na zdraví dokládá i řada vědeckých studií.
 
Od zákazníků máme zpětnou vazbu, že používají některé naše éterické oleje i vnitřně, případně i neředěné na kůži. Na místě je vždy zdravý selský rozum a používání v nízkých koncentracích. Vždyť u léků musíte též dodržovat dávkování a způsob podání. Ostatně éterické oleje jsou surovinami i při výrobě léků, léčivých krémů a mastí.
Vzhledem k nařízení CLP Vás musíme informovat o klasifikaci dané látky/směsi, musíme mít vše viditelné na etiketě, musíme mít tuto informaci i na e-shopu. Nenechte se vyděsit… při správném použití mohou kvalitní éterické oleje pomoci s řadou obtíží.
 
MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D., Sára Celundová

 

Související zboží

AROMA SANITOL 500 ml, 500 ml
10 %
10 %
431 Kč
BERGAMOT Éterický olej 10 ml, 10 ml
315 Kč
DESISTRONG 50 ml, 50 ml
266 Kč
KURKUMA Éterický olej 10 ml, 10 ml
181 Kč

Doprava zdarma
od 1 500 Kč

Odměny pro
registrované

Zaručená kvalita
zboží a výroby

Produkty šetrné
k přírodě

Vyrobené v
České republice